Pers

Het Laatste Nieuws 28/01/2022


Sint-Jozef schenkt cheque aan Deelpunt en project met verse groenten op de donderdagmarkt


WETTEREN

De basisschool van Sint-Jozef in Wetteren schenkt 900 euro, de opbrengst van een sobere maaltijd, aan de sociale kruidenier Deelpunt. Het geld wordt besteed aan het project met de groentencheques.

Didier Verbaere 28-01-22, 15:30 Laatste update: 28-01-22, 16:18


De sobere maaltijd bracht vorig jaar 900 euro op. Dat geld schenkt de basisschool nu aan Deelpunt in het kader van een campagne rond Welzijnszorg. Bovendien genieten heel wat ouders steun van Deelpunt. De cheque werd door de kinderen overhandigd aan voorzitter Luc De Mey, vergezeld van een mooie tekst van schooldichteres en juf Evelien.

“De centen kunnen we goed gebruik voor ons re-integratieproject met de groentencheques. Met een cheque van 5 euro, waarvan wij 3 euro bijleggen, kunnen onze klanten verse groenten aankopen op de wekelijkse donderdagmarkt. Op die manier halen we ze een stuk uit hun sociaal isolement en komen er verse en gezonde groenten op het bord”, legt Luc De Mey uit. Jaarlijks gaan zo 3.500 cheques de deur uit en in de vier wintermaanden stijgt de prijs van de groenten en is een cheque 7 euro waard. Het totale project kost Deelpunt ruim 15.000 euro per jaar. Centen die ze via sponsors en giften zoals deze moeten ophalen.

De Sint-Jozef basisschool maakte ook een gedicht...

Kerk en Leven 31/01/2018

Kerstshow en talentenmarkt voor Music For Life in Leefschool Eureka

Reeds enkele jaren worden er in Leefschool Eureka in Wetteren-Overschelde knuffelbeertjes verkocht ten voordele van GO! For life, de overkoepelende actie van het GO! voor Music For Life. Dit jaar wilden de leerlingen zelf de handen uit de mouwen steken en een heuse benefietactie op touw zetten.

Wesley Poelman - Het Nieuwsblad 22-12-2017

De kleuters kozen voor een kerstshow, zij verwenden de ouders en grootouders met een kerstoptreden en dessertbar in de refter van de school. De leerlingen van het lager organiseerden een talentenmarkt doorheen de school. Elk kind heeft wel een talent, iets waar hij of zij in uitblinkt. In groep, in duo of alleen; iedereen kwam aan bod. Van voetballen tot koken, van dansen tot knutselen of voordragen. In de gezellige winterbar konden de bezoekers daarna nog terecht voor een kop glühwein, warme chocolademelk of een jenevertje.

Als goed doel kozen de kinderen voor de Wetterse VZW Deelpunt, dat is een sociale kruidenier, op maat van de minder bedeelden. De vzw deelt gratis voedsel uit en huishoud- en verzorgingsproducten worden verkocht aan een fractie van de normale winkelprijs. De leerlingen brachten ook allemaal een bezoek aan Deelpunt, zodat ze goed wisten waar hun ingezamelde centjes terecht zouden komen.

Op het schoolforum werd het eindbedrag bekend gemaakt, er werd maar liefst 1044,49 euro verzameld.

(Bekijk ook de foto's op de pagina december 2017)

 Wetteren is twee reuzen rijker

Vorige zaterdag werden “Tomato” en “Bellefleur” in  aanwezigheid van hun meter Lieve De Ridder en heel wat vrijwilligers van de sociale kruidenierswinkel Deelpunt, plechtig gedoopt en overladen met heildronken. Ze zijn geen verdwaald speelgoed maar twee kleine hebbedingetjes of zoals je wilt, knuffels.

Maar voor de minstbedeelden uit onze gemeente daarentegen zijn het reuzen. Tomato staat voor groenten en Bellefleur voor fruit : samen staan ze voor de groentecheques die vzw Deelpunt ter beschikking stelt van de armen in Wetteren.

Want als je voor 5 euro er eentje koopt schenk je een groentecheque die de kansarmen kunnen inwisselen bij de deelnemende marktkramers op de donderdagsmarkt.

De eerste uitstap in de wereld van deze nieuwe reusjes is voorzien op de topdag van 24 juni waar ze  de stand van vzw Deelpunt zullen bemannen.

Meer info: 0479871484 of 0479426491

Vrijwilligers organiseren in 2014 de voedselbedeling in Wetteren.


In de voorbije jaren werd de voedselbedeling in Wetteren georganiseerd door het CAW (centrum voor algemeen welzijn) uit Dendermonde. Het CAW heeft echter besloten deze activiteit te stoppen. Sedert de lente 2013 is deze activiteit overgenomen door een groep vrijwilligers uit Wetteren.

Elke tweede en vierde zaterdag van de maand deelt deze groep vrijwilligers (totaal 12-tal personen), in samenwerking met het OCMW,  voedselpakketten uit aan de armsten van Wetteren.  Melk, olie, spaghetti, makreel, rijst, groenten, corn flakes, brood… worden er uitgedeeld aan gezinnen welke door het OCMW erkend zijn als hulpbehoevend. Gemiddeld 150 Wetterse  gezinnen (ongeveer 250 gezinsleden) maken gebruik van deze pakketten en dit aantal neemt nog steeds toe.

Deze producten zijn, voor het overgrote deel,  afkomstig van de voedselbanken gefinancierd door het EU sociaal budget. Het brood wordt geschonken door enkele bakkers uit het Wetterse. 

De voorraad producten staat opgeslagen in de garage onder het gebouw waar de toeristische dienst van Wetteren is gehuisvest (Markt 23). De verdeling gebeurt in deze garage, op zaterdag voormiddag tussen 9.00h en 11.00 h.. Bij die gelegenheid worden de mensen ook uitgenodigd om, bij een tas koffie, een gezellige babbel te slaan, onderling, of met een van de vrijwilligers. Deze sociale kant van dit initiatief is even belangrijk als de eigenlijke voedselverdeling.

De voedselpakketten worden door de vrijwilligers samengesteld op basis van de producten die hen, voor verdeling, ter beschikking worden gesteld. Ideaal zou zijn om geen voedselpakketten meer uit te delen, maar om de mensen uit de doelgroep zelf producten te laten uitkiezen in een soort “sociale kruidenier” (een deel gratis, en als men meer wil kan dit dan mits betaling van een heel lage prijs).  Het feit dat de begunstigde niet een vooraf bepaald pakket ontvangt, maar dat hij kan kiezen, verandert de ganse perceptie voor de begunstigden. De organisatie hiervan is echter merkelijk moeilijker en zal enkel op termijn te overwegen zijn.

Sociale kruidenier,tweedehandswinkel  en Vluchtelingenwerkgroep

verhuisd naar Christus Koning

Met de hulp van vele vrijwilligers en de logistieke ondersteuning van oa de technische dienst van onze gemeente verhuisden in de loop van de maand augustus  de vzw Deelpunt (sociale kruidenier), vzw 't Ensemble (tweedehandswinkel) en de vzw Vluchtelingenwerkgroep naar hun nieuwe stek @ Tivoli, de voormalige en intussen officieel ontwijde gebedsruimte van Christus Koning (Oude Aardeweg in Wetteren). 'De verhuis kwam er niet alleen vanwege het toekomstige huisvestingsprobleem door de start van het woonproject W2O,’ zegt de voorzitter van de vzw Deelpunt Pros De Winne. ‘Het winkelgedeelte van de sociale kruidenier moest ook voldoen aan een aantal wettelijke regelingen opgelegd door de Europese gemeenschap wat betreft hygiëne en voedselveiligheid.’


Het bleef niet enkel bij de verhuis. Ook aan de werking werd er gesleuteld. Pros: ‘In de sociale kruidenierswinkel hebben de klanten vanaf zaterdag 3 september de vrije keuze welke producten ze gratis meenemen en voor welke producten ze een minimale prijs betalen. Zo werken we aan het prijsbewustzijn en de budgetvaardigheid. Bovendien zal de laagdrempelige cafetaria de sociale reïntegratie stimuleren.’

‘Ik wil beklemtonen dat dit alles dank zij de inspanningen van het Sociaal Huis, de serviceclub Rotary Wetteren, de Sint-Vicentiusvereniging Wetteren en verschillende milde schenkers en/of verenigingen kon worden gerealiseerd'.


Contactgegevens:

Voorzitter vzw Deelpunt: Pros De Winne (0479 87 14 84)

Secretaris vzw Deelpunt: Alain Moerenhout (0479 42 64 91)

DEELPUNT zet de volgende stap naar een echte sociale kruidenier


(Kerk en Leven, 20-05-2015)

Deelpunt organiseert om de 14 dagen de voedselbedeling in Wetteren naast het Infobureau op de Markt.  Elke tweede en vierde zaterdag van de maand delen de vrijwilligers van Deelpunt basisproducten uit aan hen die het financieel moeilijk hebben.  Melk, olie, spaghetti, makreel, rijst, groenten, brood… worden er bedeeld aan gezinnen die door het OCMW erkend zijn als hulpbehoevend. Gemiddeld 150 gezinnen (ongeveer 250 gezinsleden) die in onze gemeente wonen maken gebruik van deze pakketten.

Het einddoel  voor Deelpunt is om de financieel zwakkeren uit hun isolement te halen door in gezelschap van een lekker bakje koffie of thee tijd te maken om te luisteren of het hebben van een opbeurende babbel.

Van bij de start wou Deelpunt  ernaar  streven opdat de klanten  zélf hun kwaliteitsproducten kunnen uitkiezen in een soort “sociale kruidenier” waarvan een deel gratis en een deel aan een heel lage prijs worden aangeboden. Het hebben van een keuzemogelijkheid verandert uiteraard de ganse perceptie voor de begunstigden. En het zelf aankopen brengt bij tot budgetbeheer en eigenwaarde.

Hiervoor werd vorige zaterdag een belangrijke stap vooruit gezet ! Voor de eerste maal werden huishoud- en


verzorgingsproducten aangeboden aan een heel interessante prijs : ongeveer 15% van de normale marktwaarde. De reactie van de bezoekers van Deelpunt was heel positief ! Ongeveer een derde van de bezoekers ging langs bij de speciale “kleine winkel” om zich deze producten aan te schaffen . Het succes was zo groot dat voor meerdere producten (wasverzachter, baby zachte was, deodorant en inlegkruisjes) de ganse voorraad reeds verkocht was na 1 uur ! “Het is dan ook evident” zegt men bij Deelpunt, “dat een nieuwe bestelling reeds onderweg is zodat bij de volgende verdeling op 23 mei de voorraadkast van de “kleine winkel” terug aangevuld is”.

De verdere uitbreiding van Deelpunt, en vooral de finale transformatie naar een echte “sociale kruidenier” hang nu vooral af van een degelijke huisvesting met voldoende ruimte voor de winkel, de opslag en vooral het sociaal contact om het isolement van deze mensen te doorbreken en op die manier hun re- integratie te bevorderen. Voor Deelpunt en soortgelijke organisaties zoals t’Ensemble is de Wetterse overheid volop bezig een duurzamere huisvesting te vinden.

Vluchten hoeft niet meer...


(Groen&Co krant voorjaar 2016)

Na verschillende fractievergaderingen, overlegrondes, commissies én tooggesprekken is de kogel door de kerk. Op de druk bijgewoonde OCMW-raadszitting van januari werd beslist om een werkingstoelage toe te kennen aan drie sociale Wetterse organisaties die zich inzetten voor de armen en de minstbedeelden in onze gemeente.

Die drie organisaties, ‘t Ensemble (tweedehandswinkel), Deelpunt (sociale kruidenier) en  werkgroep Vluchtelingen, verwachtten op termijn een huisvestingsprobleem..


Wat vooraf ging

In 2013 besliste het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) om de “sociale kruidenier” in de Molenstraat stop te zetten. De toenmalige OCMW-voorzitter Paul Van Autreve nam toen het initiatief om met vrijwilligers de voedselverdeling opnieuw op te starten via Deelpunt. Intussen was 't Ensemble begonnen met het verdelen van tweedehandskledij. En tot slot was er de werkgroep Vluchtelingen, die zich op inzette om uitgeprocedeerde medemensen toch een beetje menswaardigheid te geven.

Vorig jaar hebben die drie verenigingen dan de handen in

elkaar geslagen. Het bestuur van het parochiaal centrum 'Christus Koning' ging akkoord om de vroegere gebeds-ruimte aan hen te verhuren. Maar op hun vraag om financiële ondersteuning kregen ze van het gemeente-bestuur geen duidelijk antwoord.


OCMW raad laat zich niet inpakken

Marianne Gorré licht toe: "Het zijn dikwijls dergelijke vrijwilligers die voor een stuk de taak van het openbaar bestuur op zich nemen. Wij konden het toch niet maken dat bijvoorbeeld een fundamentele opdracht zoals de armoedebestrijding zou worden genegeerd? Voldoende betoelaging vonden wij dan ook een must. Mede dankzij OCMW-voorzitter Lieve De Gelder, ging de OCMW-raad daar, op één stem na, mee akkoord!

Nu is het aan hen om de toegekende financiële middelen zinvol te gebruiken en de verwachtingen waar te maken.

Op zo'n moment ben ik een bijzonder trots raadslid."


MARIANNE GORRE

OCMW-raadslidHet Nieuwsblad online


Sociale kruidenier, tweedehandswinkel en Vluchtelingenwerkgroep verhuisden naar Christus Koning 


WETTEREN - Met de hulp van vele vrijwilligers en d ...


LEES MEER ›


Het Nieuwsblad 28.09.2016


'Mensen zoeken hier vooral waardigheid'


Wetteren Sinds begin deze maand zitten de sociale kruidenier Deelpunt, tweedehandskledingzaak 't Ensemble en de Vluchtelingenwerkgroep onder één dak, in de voormalige kerk van Christus Koning. "Hier komen mensen met diploma's waar je van verschiet" Lieven Van Imschoot


Download hier het volledige artikel

Het briefnieuws van Wetteren - 27.11.2016


@Tivoli werd officieel geopend


In het voormalige kerkgebouw van Christus Koning werd @tivoli officieel geopend door Lieve Blanckaert. Sedert september van dit jaar zijn daar drie verenigingen van vrijwilligers die zich inzetten tegen de armoede gehuisvest.

 

 


Door de vzw Deelpunt worden vanaf september geen voedselpakketten meer uitgedeeld, maar kunnen de mensen uit de doelgroep zélf producten uitkiezen in een “sociale kruidenier”. Gemiddeld 120 tot 150 Wetterse gezinnen, samen goed voor ongeveer 300 tot 350 gezinsleden, maken gebruik van deze mogelijkheid en dit aantal neemt nog steeds toe. De Vluchtelingenwerkgroep staat borg voor het helpen en begeleiden van vluchtelingen omdat elke persoon recht heeft op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid. Ook wordt het oefenen van het Nederlands als spreektaal via de ontmoetingsgroep voor anderstaligen 'Babbelonië 'elke vrijdagvoormiddag in de cafetaria van de serviceflats van het OCMW 'Hommelveld' geoefend. Om te voorkomen dat restpartijen kleding en schoeisel vernietigd worden en omdat men de armoede wil bestrijden, verzamelt en verdeelt 't Ensemble deze basisbehoeften aan honderden klanten die in het bezit zijn van een verwijzing van een hulpverlener. 't Ensemble is elke zaterdagvoormiddag en elke eerste maandagvoormiddag van de maand open voor iedereen die iets wenst aan te kopen tegen een democratische prijs.

Nieuwsblad online - 27.11.2016LiDaC schenkt cheque van 1.500 euro aan Vzw Deelpunt


LiDaC (Liberale Dames Club uit Wetteren) schonk zaterdag een cheque van 1.500 euro aan Vzw Deelpunt, de vereniging die zich bezighoudt met voedselbedeling voor minderbedeelden in Wetteren. Dat deden ze in @Tivoli, de gloednieuwe stek van de vereniging in de Oude Aardeweg. Het geld was de opbrengst van het jaarlijkse mosselsouper van LiDaC in september.


WesleyPoelman

Nieuwsblad online - 27.11.2017


@Tivoli feestelijk geopend

WesleyPoelman


WETTEREN - Fotografe en documentairemaakster Lieve Blancquaert opende zaterdagavond op een feestelijke manier @Tivoli. Dat is de vroegere gebedsruimte van de Christus Koning parochie in de Oude Aardeweg in Wetteren. Sinds september van dit jaar zijn daar drie verenigingen van vrijwilligers die zich inzetten tegen de armoede gehuisvest: Deelpunt, de Vluchtelingenwerkgroep en 't Ensemble. Kortom, @Tivoli is een stek waar iedereen zich "thuis" voelt. Acteur en woordkunstenaar Erik Eeckhout gaf tijdens de opening een sprankelende conference en Eric De Kesel en Joris Holderbeke zorgden voor de muzikale toets.

Door de vzw Deelpunt worden vanaf september 2016 geen voedselpakketten meer uitgedeeld, maar kunnen de mensen uit de doelgroep zélf producten uitkiezen bij een “sociale kruidenier” (een groot deel gratis, maar men kan ook huishoud- en verzorgingsproducten kopen aan een heel lage prijs). Het feit dat de begunstigde niet een vooraf bepaald pakket ontvangt, maar dat hij kan kiezen, verandert de ganse perceptie voor de begunstigden. Vrij kunnen aankopen, aan aangepaste prijzen in een sociale kruidenierswinkel is iets gans anders dan moeten aanschuiven om een pakket voedsel te ontvangen. Gemiddeld 120 tot 150 Wetterse gezinnen (ongeveer 300 tot 350 gezinsleden) maken gebruik van deze mogelijkheid en dit aantal neemt nog steeds toe.


De Vluchtelingenwerkgroep staat borg voor het helpen en begeleiden van vluchtelingen, omdat elke persoon recht heeft op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid. Ook wordt het oefenen van het Nederlands als spreektaal via de ontmoetingsgroep voor anderstaligen "Babbelonië"'elke vrijdagvoormiddag in de cafetaria van de serviceflats van het OCMW "Hommelveld" geoefend.


Om te voorkomen dat restpartijen kleding en schoeisel vernietigd worden en omdat men de armoede wil bestrijden, verzamelt en verdeelt 't Ensemble deze basisbehoeften aan honderden klanten die in het bezit zijn van een verwijzing van een hulpverlener. Daarom is 't Ensemble elke zaterdagvoormiddag en elke eerste maandagvoormiddag van de maand open voor iedereen die iets wenst aan te kopen tegen een democratische prijs.


De drie initiatieven worden financieel ondersteund door de serviceclub Rotary Wetteren, plaatselijke verenigingen, bakkers, een persoonlijke sponsoring of via een bijdrage van een scholengemeenschap, die mensen aan de zijlijn van de samenleving een beetje vooruit willen helpen.


Meer info:


www.vluchtelingenwerkgroep-wetteren.be/

www.ensemble-wetteren.be/

www.deelpunt.be/

HLN online


WETTEREN 30/11/2016


Sociale organisaties samen onder één dak


In Wetteren huizen voortaan de Sociale Kruidenier, de Werkgroep Vluchtelingen en tweedehandswinkel 't Ensemble samen onder één dak in de oude ontwijdde kerk van Christus Koning. @Tivoli verwijst naar de naam van de wijk.

In Wetteren maken gemiddeld 150 gezinnen, goed voor 300 tot 350 gezinsleden, gebruik van de Sociale Kruidenier sinds de vzw Deelpunt geen voedselpakketten meer verdeeld. De doelgroep kan in de kruidenier zelf zijn keuze maken uit gratis voeding en huishoud en verzorgingsproducten aan sterk verlaagde prijzen. De Vluchtelingen Werkgroep begeleidt vluchtelingen en biedt ook Nederlandse lessen aan in het cafetaria van het OCMW rusthuis. En 't Ensemble verzamelt en verdeeld kledij die anders vernietigd zou worden aan honderden klanten die in het bezit zijn van een verwijzing van een hulpverlener. Zij zijn elke zaterdagvoormiddag en elke eerste maandagvoormiddag van de maand open voor iedereen die kledij wil kopen aan een democratische prijs. De drie organisaties krijgen ook de steun van de gemeente, Serviceclub Rotary, plaatselijke verenigingen en scholen, bakkers en particulieren. (DVL)

Nieuwsblad online


Drie armoedeverenigingen bundelen krachten in @Tivoli

29/11/2016


jvw


WETTEREN - In het voormalige kerkgebouw van Christus Koning heeft Lieve Blanckaert @Tivoli officieel geopend. Sedert september zijn daar drie verenigingen gevestigd van vrijwilligers die zich inzetten tegen de armoede.


Lees het volledige artikel online