Visie

Historiek

In 2013 besliste het CAW – Dendermonde om zijn actie “Sociale Kruidenier” stop te zetten. In hetzelfde jaar werd deze activiteit echter overgenomen door een groep enthousiaste vrijwilligers uit Wetteren: zij richtten de vzw Deelpunt op en zijn intussen verhuisd naar hun nieuwe stek @ Tivoli (de voormalige en intussen officieel ontwijde gebedsruimte van Christus Koning (Oude Aardeweg in Wetteren)). Een locatie waar iedereen zich  'thuis' voelt. Dit was een uitdaging die alleen dankzij de gedreven steun van het bestuur van het Sociaal Huis én de financiële hulp van de serviceclub Rotary Wetteren kon gerealiseerd worden.


Bij de verhuis kreeg de vzw de hulp van vele vrijwilligers en de logistieke ondersteuning van oa de technische dienst van onze gemeente.


Een nieuwe uitdaging


Tot  het begin van de zomer van 2016 werden de voedselpakketten door de medewerkers samengesteld op basis van de producten die hen voor verdeling ter beschikking worden gesteld. Vanaf september 2016 worden geen voedselpakketten meer uitgedeeld, maar kunnen de mensen uit de doelgroep zélf producten uitkiezen in een “sociale kruidenier” (een deel gratis, maar men kan ook huishoud- en verzorgingsproducten kopen aan een heel lage prijs). Het feit dat de begunstigde niet een vooraf bepaald pakket ontvangt, maar dat hij kan kiezen, verandert de ganse perceptie voor de begunstigden. Vrij kunnen aankopen, aan aangepaste prijzen in een sociale kruidenier is iets gans anders dan moeten aanschuiven om een pakket voedsel te ontvangen.


Elke zaterdagvoormiddag deelt deze groep vrijwilligers (totaal 40-tal personen)  voeding uit aan de armsten van Wetteren.  Melk, olijfolie, spaghetti, makreel, rijst, groenten, ontbijtgranen, confituur, brood… worden er uitgedeeld aan gezinnen welke door het OCMW erkend zijn als hulpbehoevend. Gemiddeld 120 tot 150 Wetterse  gezinnen maken gebruik van deze pakketten en dit aantal neemt nog steeds toe. Het aantal bezoekers draait nu rond de 400 personen, waarvan de helft kinderen.


Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit de Voedselbank van Oost-Vlaanderen en Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. 

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T. 
De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.


Het brood wordt geschonken door enkele bakkers uit het Wetterse.


Doelstellingen zijn geen detail


  • Een sociale kruidenierswinkel  waar de mensen met 'veel minder' klanten zijn. Waar vraaggericht gewerkt wordt. Waar de klant de vrije keuze heeft welke producten hij meeneemt.  Waar voor sommige producten een sterk verminderde aankoopprijs wordt betaald, hetgeen de waardigheid,  het prijsbewustzijn en de budgetvaardigheid van mensen in armoede  zal bevorderen.


  • Het creëren van een ontmoetingsplek waar, elke week, de personen die zich in een zwakkere maatschappelijke positie bevinden met elkaar en met de vrijwilligers gezellig bij een kop koffie en wat ontbijtkoeken kunnen praten over hun zorgen. Het einddoel hiervan is het sociale isolement van sommige van deze mensen doorbreken, hetgeen hun integratie of re-integratie zal bevorderen.


  • Een locatie om van @Tivoli samen met de vzw 'T Ensemble' en de vzw 'Vluchtelingenwerkgroep' een laagdrempelig gezellig centrum maken


  • Een plaats waar mensen in armoede als gelijkwaardige partners betrokken worden in de globale werking van het vrijwilligerswerk. Hierdoor laat men mensen groeien om uit hun isolement te geraken.


  • Een werking die ingebed is in een ganse reeks sociale activiteiten rond armoede, georganiseerd door de groep vrijwilligers of door andere organisaties zoals het OCMW, het CAW, t’ Ensemble, de Werkgroep Vluchtelingen, de Bib, de Nova, VDAB …


  • Een omgeving  waar mogelijks in de toekomst ook praktische hulpmiddelen worden aangeboden om enkele praktische aspecten van de integratie te vereenvoudigen zoals computers met internetaansluiting, wasmachines, douches. Kortom: Een ontmoetingsplaats.


Financiële middelen


Het is evident dat er om dit te realiseren veel middelen nodig zijn. Enkel om de sociale kruidenier te laten draaien moeten naast de producten van G2G huishoud- en verzorgingsproducten aan de volle prijs aangekocht worden om dan te verkopen aan ongeveer 75% van de aankoopprijs. Het verschil dient steeds bijgepast te worden.