Privacyverklaring

Privacyverklaring ledengegevens


Vzw Deelpunt bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt als je je vrijwilligerswerk start (naam en adres, geboortedatum en –plaats, rijksregisternummer). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databank . De gegevens worden tot maximum 3 jaar na het stoppen van het vrijwilligerswerk bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

• de organisatie van het vrijwilligerswerk en  de nieuwsbrieven

• voor de vrijwilligersverzekering wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan de secretaris Els Mortier of de voorzitter Luc De Mey.

Vzw Deelpunt verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Bij Deelpunt zijn we altijd al heel omzichtig omgesprongen met jullie gegevens. We hebben nooit gegevens verkocht aan derden en zullen dat ook nooit doen: jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen Deelpunt. We behandelen alle gegevens als strikt vertrouwelijke informatie, met het uiterste respect voor jouw privacy.
Privacyverklaring klanten


Vzw Deelpunt bewaart enkel de gegevens die ze van het OCMW ontvangt, samen met  de aanduiding wanneer je de sociale kruidenier bezocht. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. De gegevens worden maximum 5 jaar bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor eventuele controles vanwege de overheid, alsook voor het opmaken van statistieken.

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via een mail aan onze contactpersoon Marc Goeman, penningmeester of Luc De Mey,  voorzitter van vzw Deelpunt.

Vzw Deelpunt verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Bij Deelpunt zijn we altijd al heel omzichtig omgesprongen met jullie gegevens. We hebben nooit gegevens verkocht aan derden en zullen dat ook nooit doen: jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen Deelpunt. We behandelen alle gegevens als strikt vertrouwelijke informatie, met het uiterste respect voor jouw privacy.